gototopgototop
Dnes slaví svátek Rostislav zítra Marcela
Pátek, 19 Duben 2019
Úvodní stránka >> Historie

Historie
Historie Andělské Hory PDF Tisk
( 7 hlasů )
Plán Andělské Hory z roku 1650

Nejstaršími obyvateli okolí řeky Nisy snad byli Keltové, doklady o jejich přítomnosti však zatím neexistují. Průnik prvních Slovanů do oblasti můžeme předpokládat nejpozději během 6. století. Počátky souvislého osídlení místního kraje spadají do 11. až 12. století, kdy zde a v jižní části Horní Lužice nacházíme usedlé příslušníky slovanského kmene Milčanů. Milčané se živili rybářstvím na řece Nise, lovem, včelařstvím a samozřejmě zemědělstvím. Až do poloviny 13. století se jednalo o kraj slovanský, situace se ovšem pronikavě změnila za vlády českých králů, především Přemysla Otakara II. Právě on pozval do řídce osídleného slovanského kraje kolen Nisy německé kolonisty, přednostně zkušené horníky. Dá se předpokládat, že Andělská Hora vznikla již ve 14 století na místě tržní osady, která byla roku 1547 povýšena na horní městečko pány z Donína, grabštejnskou pozemkovou vrchností.

 
Historické osobnosti Andělské Hory PDF Tisk
( 3 hlasů )

Z historických osobností Andělské Hory jsou v dostupných pramenech nejvíce skloňována jména kronikáře Floriána Amtsbüchlera, malíře Josefa Quiassera a rychtáře Bartoloměje Zedlitze.

Hluchoněmý kronikář Florián Amtsbüchler

Úloha vesnického kronikáře bývala velmi důležitá. To oceníme teprve po mnoha letech, kdy zjišťujeme, že ručně psané záznamy (často plné pravopisných chyb) bývají jediným zdrojem našich poznatků o minulosti.
Rodina Amtsbüchlerových v Andělské Hoře mívala v obci dost výjimečné postavení. Příjmení Amtsbüchler vzniklo nepochybně za vlády Marie Terezie, kdy byla tato součást jména úředně zavedena a vyjadřovala něco typického, charakteristického pro jeho nositele. Tehdy vznikla příjmení Dlouhý, Krátký, Černý, ale i Krejčí, Rybář atd. Německý výraz Amtsbüchler bychom mohli přeložit slovy ”ten, kdo vede úřední knihy”. V rodině byla po několik generací dědičná funkce rychtáře (= starosty), jehož povinností skutečně bylo vést úřední knihy.

 
Chronologie událostí PDF Tisk
( 3 hlasů )

Chronologický přehled nejvýznamějších událostí

 • 1471 - První, byť sporný, doklad existence osídlení (letopočet na vlajce Panského domu).
 • 1547 - Vydání první andělohorské horní svobody pány s Donína.
 • 1549 - 1576 - Vleklé podanské hnutí, které vyústilo v posledním roce své existence v otevřené povstání proti Jiřímu Mehlovi ze Střelic.
 • 1566 - V pramenech je Kryštof z Donína uváděn sezením na Andělské Hoře.
 • 1584 - Vydání druhé andělohorské horní svobody Jiřím Mehlem ze Střelic.
 • 1606 - Andělská Hora je naposledy v pramenech uváděna jako horní městečko.
 
Seznam rychtářů PDF Tisk
( 3 hlasů )

Seznam rychtářů v Andělské hoře datovaný od roku 1619 až do roku 1960, kdy byla definitivně Andělská Hora přičleněna k Chrastavě.

 • 1619 -1655 Hillebramd Georg
 • 1656-1688 Zedlitz Balthasar, 2. dědičný rychtář
 • 1701-?        Zedlitz Gabriel, 3. dědičný rychtář
 • ?       -?        Zedlitz Johann Georg, 4. dědičný rychtář
 • ?       -1761 Herkner Johann Heinrich, 5. dědičný rychtář,
 • 1761-1788 Herkner Johann Franz, 6 dědičný rychtář, z úřadu sesazen vrchnost