CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED NEJVÝZNAMĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ

 • 1471 – První, byť sporný, doklad existence osídlení (letopočet na vlajce Panského domu).
 • 1547 – Vydání první andělohorské horní svobody pány s Donína.
 • 1549 – 1576 – Vleklé podanské hnutí, které vyústilo v posledním roce své existence v otevřené povstání proti Jiřímu Mehlovi ze Střelic.
 • 1566 – V pramenech je Kryštof z Donína uváděn sezením na Andělské Hoře.
 • 1584 – Vydání druhé andělohorské horní svobody Jiřím Mehlem ze Střelic.
 • 1606 – Andělská Hora je naposledy v pramenech uváděna jako horní městečko.
 • 1636 – Datování nejstarší dochované andělohorské kupní smlouvy.
 • 1654 – V Berní rule je Andělská Hora uváděna jako ves.
 • 1656 – Prvním dědičným rychtářem se stal bývalý grabštejnský písař Batoloměj Zedlitz. Dědičná rychta byla zřízena v Panském domě čp. 8.
 • 1669 – Velký požár úplně zničil několik domů, z nichž některé nebyly dlouhou dobu obnoveny.
 • 1682 – Na místě pozdějšího kostelíka postavena dřevěná kaple sv. Václava.
 • 1704 – Grabštejnské panství koupí získal Jan Václav Gallas. Rod Gallasů a jejich dědiců Clam-Gallasů zůstal místní vrchností až do konce druhé světové války.
 • 1712 – Zřízení panského mlýna Gallasovým správcem Kristiánem z Platz a Ehrentalu.
 • 1725 – První zmínka o soukromé škole v obci.
 • 1735 – Výstavba místní myslivny, prvním fořtem Michael Richter z Krištofova Údolí.
 • 1759 – První zmínka o pěstování brambor. Plodina se velmi ujala a její místní raná, moučná odrůda se postupně stala vyhledávaným sortimentem.
 • 1767 – Přes řeku Nisu postaven první kamenný most.
 • 1771 – Provedeno očíslování andělohorských domů.
 • 1773 – Neúspěšný pokus o oživení zaniklého dolování. Zdejší doly zkoumal kutnohorský hormistr Josef Jan Čapek.
 • 1781 – Série požárů založených dvanáctiletou dívkou Beatou Queisserovou.
 • 1788 – Z úřadu propuštěn poslední dedičný rychtář Herkner. Dokončena výstavba prvního andělohorského školního domu.
 • 1806 – Poslední pokus o oživení těžby dvěma andělohorskými občany. Po dvouleté práci skončil v roce 1808 neúspěchem.
 • 1816 – Dokončena stavba nového kostelíka Panny Marie Sněžné.
 • 1824 – V místním kostelíku byla 29. září sloužena první mše.
 • 1850 – Připojení Andělské Hory k Chrastavě.
 • 1858 – Velká povodeň poškodila kamenný most, několik domů a stavbu železniční trati.
 • 1859 – zahájení provozu železniční trati Liberec – Žitava, obec zatím bez vlastní zastávky.
 • 1863 – Výstavba prvního vodovodu v obci.
 • 1866 – Během prusko-rakouské války četné vojenské operace v okolí, v Andělské Hoře přenocoval větší pruský oddíl, obec postižena rekvizicemi a odvody branců.
 • 1868 – Zastavena činnost posledního bělidla.
 • 1873 – Obnovena správní samostatnost Andělské Hory.
 • 1888 – Založen Dobrovolný hasičský sbor.
 • 1889 – Zahájení výuky v nově postavené školní budově.
 • 1896 – Založen Mužský pěvěcký sbor.
 • 1897 – Velká povodeň poškodila okresní silnici a dolní část obce.
 • 1905 – Otevření železniční zastávky Andělská Hora-Rokytnice.
 • 1910 – 1912 – Výstavba elektrárny, zásobující proudem Liberec i okolní obce.
 • 1918 – Andělská Hora se stala součástí 29. října vyhlášené samostatné provincie Deutschböhmen se sídlem v Liberci. Provinční vláda odmítla připojení k ČSR, německá iredenta byla zlikvidována vojenským zásahem do konce prosince.
 • 1922 – Lesní revír napaden přástevníkem, který způsobil obrovské škody na porostu.
 • 1923 – Posvěcení tří nových zvonů, které byly pořízeny z veřejné sbírky.
 • 1931 – Založena pobočka Německého tělocvičného spolku (Turnverein).
 • 1937 – 1937 – Výstavna linie pohraničního opevnění, zasahující i do obecního katastru.
 • 1938 – Do obce dorazili 2. října němečtí vojáci, Andělská Hora se stala součástí Třetí říše.
 • 1944 – Obes se stala útočištěm mnoha německých uprchlíků z různých částí Evropy.
 • 1945 – 8. května příjezd oddílu sovětských vojáků. 6. června byl exekučním komandem zastřelen Wilhelm Schwarzbach.
 • 1945 – 1946 – Vysídlení většiny německého obyvatelstva z Andělské Hory.
 • 1958 – Povodeň poškodila železniční trať a dolní část obce.
 • 1960 – Definitivní ztráta obecní samostatnosti, Andělská Hora připojena k Chrastavě.
 • 1977 – Likvidace neudržovaného Hřbitova.
 • 1986 – Demolice nejvýznamější stavební památky v obci, Panského domu.
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE – POČTU OBYVATELSTVA

 • 1713 – 258
 • 1806 – 464
 • 1834 – 628
 • 1869 – 638
 • 1880 – 642
 • 1890 – 597
 • 1900 – 602
 • 1921 – 666
 • 1929 – 666
 • 1939 – 631
 • 1947 – 442
 • 1950 – 438
 • 1961 – 371
 • 1965 – 371
 • 1970 – 365
 • 1982 – 287
 • 1991 – 246

Zdroje: KILLIÁN, Jan. Andělská Hora… z dějin hornické osady, Chrastava: RECo, 2003. 
Bulletin Města Chrastavy (117-6, 2004; 127-5, 2005)

Sdílejte:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *